Bezinning, inleef- en relatiedagen, pastoraal
CLB: med.+st.bgl.
wedstrijden
vakanties en vrije dagen
uitwisselingen
stadsactiviteiten
speelschaar
schoolactiviteiten
pw+klasr.+ouderc.
LS en LL:1ste jaar
LS en LL: 2de jaar
J&M - schoolton.
internaat
werkgroepen