Opvoedingsproject

Door ons onderwijs maar vooral ook door de algemene opvoeding willen wij ons ten dienste stellen om jonge mensen tot volledige ontplooing te laten komen.

Het spreekt voor zich dat onze vakbekwame en permanent bijgeschoolde leerkrachten de noodzakelijke kennis van het algemeen secundair onderwijs op een pedagogisch-didactisch verantwoorde wijze bij de leerlingen overbrengen. Maar, daarbij stopt het niet. Immers, niet enkel het intellectuele aspect van de jonge mensen die ons zijn toevertrouwd, is onze bekommernis.

Wij vinden het vanuit onze christelijke inspiratie belangrijk dat een grote plaats ingeruimd wordt voor dat ietsje méér dat vaag met het woord "opvoeding" wordt aangeduid. De individuele en positieve benadering van elke leerling waarbij we willen rekening houden met talenten en tekortkomingen, moet onze jonge mensen bemoedigen en hen voor de toekomst hoopvol stemmen. Door allerlei schoolse en parascolaire activiteiten willen we de kinderen ook op sociaal en emotioneel vlak weerbaar maken en hen voorbereiden op hun taak in de maatschappij. Gezien de christelijke gedragenheid van onze katholieke school besteden wij uiteraard aandacht aan de religieuze zoektocht naar de echt diepmenselijke waarden en de ultieme zin van het leven.